Alcatel wint tijd

Alcatel maakt het beste van een slechte markt. Ondanks een omzetdaling van 19 procent in het derde kwartaal, méér dan wat het nog geen maand geleden voorspelde, is de Franse producent van telecomapparatuur erin geslaagd zijn bruto winstmarge met twee procentpunt te verhogen. Het concern weet optimaal te profiteren van eerder doorgevoerde herstructureringen.

Alcatel heeft ook zijn uitstaande schulden omlaag gebracht met het fenomenale bedrag van 1,7 miljard euro. De inkrimping van het werkkapitaal maakte de verliezen die elders werden geleden meer dan goed, waardoor het concern is staat was een kasstroom van 700 miljoen euro te verwezenlijken en de nettoschuld tot 1 miljard euro terug te brengen.

Een kelderende omzet helpt bedrijven bij hun pogingen het werkkapitaal in te krimpen. Maar deze vlieger gaat niet langer op als de omzet zich stabiliseert of langzamer daalt. Het omzetniveau waarop volgens Alcatel quite kan worden gedraaid ligt slechts 14 procent onder het huidige niveau.

Alcatel heeft ook voor meer dan 600 miljoen euro aan risicodragende financieringen teruggekocht, die het concern door middel van securitisatieovereenkomsten aan derden had overgedaan. Tegelijkertijd heeft het een voorziening voor uitstaande vorderingen getroffen van ruim 400 miljoen euro. Het bedrijf kocht dubieuze vorderingen terug in een poging zijn crediteuren tevreden te houden. Maar nog meer van dergelijke manoeuvres, in combinatie met onvermijdelijke herstructureringslasten, zouden de balans te zeer kunnen ontwrichten.

Alcatel heeft dankzij de gedisciplineerde omgang met het werkkapitaal tijd gewonnen. Toch moet het concern nog steeds zijn operationele kosten terugdringen. Dat zal in het licht van de Franse arbeidswetgeving niet makkelijk zijn. Alcatel heeft weinig tafelzilver over dat nog verkocht kan worden. Als de markt aan het eind van 2003 nog niet is gestabiliseerd – en het ziet er niet naar uit dat dat gaat gebeuren – kan Alcatel gedwongen worden tot minder plezierige vormen van schuldvermindering.

Onder redactie van Hugo Dixon.

Voor meer commentaar: zie www.breakingviews.com.

Vertaling Menno Grootveld.

    • Mike Monnelly