Zalm prijst optreden Balkenende op EU-top

De Tweede Kamer, inclusief VVD-leider Zalm, heeft vanmorgen haar waardering uitgesproken voor de wijze waarop het kabinet heeft geopereerd op de Europese top van vorige week in Brussel. Juist Zalm had vorige week nog zware kritiek op het Europabeleid van het kabinet en sprak zich uit tegen de toetreding van Polen, Slowakije, Letland en Litouwen tot de EU in 2004.

De Kamer toonde zich verheugd dat de demissionaire premier Balkenende kans heeft gezien een compromis over het Europese landbouwbeleid, dat de Franse president Chirac en de Duitse bondskanselier Schröder vlak voor de top bereikten, enigszins bij te stellen. Daardoor is het mogelijk dat de landbouwuitgaven, vooral de inkomenssteun voor boeren, na 2006 licht afnemen.

Zalm wees er overigens op dat het nog maar de vraag is of het nieuwe beleid per saldo niet duurder zal uitvallen. Niettemin stelde hij over de resultaten die het kabinet had bereikt: ,,Wie het kleine niet eert, is het grote niet weerd.''

Balkenende zelf sprak vanmiddag van ,,een optimaal resultaat'' in de gegeven omstandigheden. Hij zei ten zeerste te betwijfelen of het mogelijk blokkeren van de besluitvorming over de uitbreiding van de EU, zoals Zalm suggereerde, tot een betere uitkomst voor Nederland zou hebben geleid.

Kritiek oefende Zalm uit op het feit dat Nederland slechts ten dele kans heeft gezien de zogeheten vrijwaringsclausules voor de tien kandidaat-lidstaten aan te scherpen. Op grond daarvan kunnen nieuwe toetreders tijdelijk van de besluitvorming op deelterreinen worden uitgesloten, als ze niet aan de eisen van de EU voldoen. De Kamer had vorige week geëist dat zulke vrijwaringsclausules slechts met unanimiteit van alle lidstaten zouden moeten worden opgeheven. Deze eis is op de top in Brussel niet ingewilligd.

De oppositie was, evenals vorige week, opmerkelijk scheutig met lof. De PvdA'er Timmermans zei dat ,,de eerlijkheid me gebiedt de minister-president ronduit een compliment te maken''. Hij stelde dat Balkenende erin was geslaagd weer enig krediet voor Nederland in Europa op te bouwen. Wel vroegen de SP'er Van Bommel en Karimi (GroenLinks) zich af wat de verzekering van staatssecretaris Nicolaï, aan de vooravond van de top, dat Nederland door Duitsland niet voor verrassingen zou worden geplaatst, te betekenen had. Volgens hen was dat wel degelijk gebeurd.