Te veel uren schrijven

De meeste zakenbankiers zijn het stadium voorbij dat ze hun concurrenten ellende toewensen. Dat komt doordat niemand is ontkomen aan de smet van belangenverstrengeling of het inzakken van de adviesmarkt. Maar nu het grootste advocatenkantoor ter wereld, Clifford Chance, wordt beticht van het aanmoedigen van te hoge declaraties, heeft hun leedvermaak een nieuw doelwit gevonden.

De juridische stand heeft de neergaande markt tot nu toe redelijk ongeschonden doorstaan. Omdat de declaraties zijn gebaseerd op de hoeveelheid gewerkte uren, in tegenstelling tot de vergoeding van zakenbankiers die afhankelijk is van het geboekte succes, is de advocatuur minder gevoelig voor economische malaise.

Toch heeft de huidige inzinking in de ogen van cliënten een zwakke plek in het bedrijfsmodel van advocaten blootgelegd. Bij Clifford Chance klagen de Amerikaanse partners van de firma dat de verplichting jaarlijks minimaal 2.420 uren te declareren overdrijving aanmoedigt. Deze klacht verwijst naar de gewoonte van advocaten om voor ieder telefoongesprek van drie kwartier het uurtarief in rekening te brengen. Clifford Chance heeft ontkend zijn cliënten te hoge declaraties te sturen en zegt dat de minimumeis ook door de concurrentie wordt gehanteerd.

In drukkere tijden is het moeilijker om teveel uren te declareren. Tenslotte kan zelfs de meest hyperactieve advocaat niet meer uren in rekening brengen dan een werkdag telt. Dat is de reden waarom firma's als Clifford Chance de afgelopen jaren bijna in omvang verdubbeld zijn. Maar nu de zaken slechter gaan, is de verleiding voor niet volledig bezette advocaten groter om hun gedeclareerde uren naar boven af te ronden.

Wat opvalt is de manier waarop de jonge partners van Clifford Chance de kwestie centraal stellen in een dertien pagina's tellend klaagschrift. De Amerikaanse tak van Clifford Chance stond op de laagste plaats in een recent, invloedrijk overzicht van advocatenkantoren. Blijkbaar hebben deze jonge partners dat aangegrepen om de minimumeis onder vuur te nemen. Toch zou de nu ontstane discussie er wel eens toe kunnen leiden dat cliënten gaan eisen dat declaraties voortaan gebaseerd worden op de mate van succes. Wanneer dat gebeurt, zullen veel jonge advocaten blij zijn als ze hun baan kunnen behouden.

Onder redactie van Hugo Dixon.

Voor meer commentaar: zie www.breakingviews.com.

Vertaling Menno Grootveld.

    • Rob Cox