Tarieven gelieerd aan uitval stroom

Elektriciteitsbedrijven mogen in de toekomst hun tarieven verhogen als zij kunnen aantonen dat de stroomuitval op hun netwerk is afgenomen. Andersom moeten zij het tarief verlagen als klanten vaker zonder stroom komen te zitten. Dit plan komt van de DTe, de toezichthouder op de energiesector. De DTe wil met deze nieuwe regeling, die in 2004 moet ingaan, bedrijven stimuleren te investeren in de stroomkabels. Momenteel dwingt de DTe de bedrijven al hun tarieven te korten om ze te dwingen efficiënter te werken. Deze regeling is echter eenzijdig, aldus de DTe, en maakt dat er minder aandacht is voor de kwaliteit van de energievoorziening.