Rioleringskunde

In het artikel Rioleringskunde op z'n westers (28 oktober, pagina 6) is een zin weggevallen, waardoor de indruk is gewekt dat in de geïndustrialiseerde wereld zuinig wordt omgegaan met schoon water. De juiste tekst luidt: ,,(...) de praktijk leert dat een en ander dikwijls leidt tot een ernstig misbruik van een groot deel van het afgeleverde leidingwater, namelijk doordat het onnodig wordt vervuild. Dit is strijdig met het begrip duurzaamheid, want ook schoon water is een grondstof waarmee zuinig moet worden omgegaan. Bij de in de welvarende geïndustrialiseerde wereld gebruikte sanitatieconcepten is dit allerminst het geval, omdat ze zijn gebaseerd op een grootschalig misbruik van schoon leidingwater voor het wegspoelen van menselijk afval, waaronder het voor de volksgezondheid uiterst risicovolle toiletwater.''