PvdA blijft bij vermindering renteaftrek

De PvdA wil de belastingaftrek van hypotheekrente voor nieuwe huiseigenaren in de hoogste inkomensgroepen toch verminderen. Het doel is met het bespaarde geld starters op de woningmarkt te helpen.

Dat is een van de opvallende punten in het verkiezingsmanifest van de sociaal-democraten, dat gisteren is gepresenteerd door partijvoorzitter Ruud Koole. In het manifest legt de PvdA de nadruk op veiligheid, integratie en het belang van beschaafde omgangsvormen.

Sleutelen aan de aftrek van hypotheekrente is binnen de PvdA omstreden, omdat het geldt als electoraal risicovol. Het partijbestuur, dat het manifest heeft opgesteld, heeft nu het voorstel overgenomen van kandidaat-lijsttrekker Wouter Bos. Hij bepleitte vorige week zo geld vrij maken om starters op de woningmarkt te helpen bij de aanschaf van hun eerste huis.

In het laatste verkiezingsprogramma werd een beperking van de hypotheekrenteaftrek na interne protesten uit het concept geschrapt. De vrees bestaat dat kiezers zich van de partij afwenden die dit belangrijke belastingvoordeel wil beperken. In Nederland zijn meer huiseigenaren dan huurders.

Volgens Koole staan ook de kandidaat-lijsttrekkers Jeltje van Nieuwenhoven en Klaas de Vries achter het voorstel. Zij hebben meegewerkt aan het manifest. Dat stuit op kritiek van de vierde kandidaat, hoogleraar bestuurskunde Jouke de Vries, die zich afvraagt ,,wat er te kiezen valt als je het inhoudelijk eens bent''.

Jouke de Vries vindt dat het manifest te veel blijft steken in een ,,een parade van abstracte symbolen'' en dat concrete oplossingen voor problemen in bureaucratie, zorg en onderwijs ontbreken. De PvdA-leden stemmen over het manifest op 16 november, drie dagen nadat zij een lijsttrekker hebben gekozen.

Het manifest moet het antwoord vormen van de PvdA op haar verkiezingsnederlaag op 15 mei en het ,,gevoel van onbehagen'' in de samenleving dat dit voorjaar is gebleken. Enkele thema's waarmee ex-lijsttrekker Melkert in de partij kritiek op kreeg, zoals nadruk op het verzet tegen ,,hufterigheid'' en op het verplicht Nederlands leren voor ,,nieuwe Nederlanders'', staan nu voorop.

Volgens Koole is van een ,,ruk naar rechts'' geen sprake. ,,Wij hebben progressieve oplossingen voor de problemen.''

De PvdA wil onder meer hervorming van het kiesstelsel door burgers twee stemmen te laten uitbrengen, op een landelijke en regionale kandidaat van één partij. Het correctief referendum mag niet worden afgeschaft.