`Profvoetbal heeft geen kans in Almere'

Het college van burgemeester en wethouders van Almere blijft bij zijn standpunt dat betaald voetbal in de stad geen kans van slagen heeft. Het geeft in een raadsvoorstel aan dat de prioriteit bij volleybal en basketbal moet (komen te) liggen. Met dit standpunt gaat het college in tegen het advies van een speciale taakgroep, die heeft vastgesteld dat betaald voetbal financieel haalbaar is in de polderstad.

Breedtesport moet in Almere de prioriteit krijgen. Volgens sportwethouder F. Huis geven basketbal en volleybal meer impulsen aan de breedtesport en zijn de sporten al diep verankerd in de stad. Hierdoor zullen de sporten commercieel interessanter zijn. De financiering om betaald voetbal mogelijk te maken, is lastiger te realiseren. Bovendien is betaald voetbal in Almere volgens Huis altijd ,,te veel een mythe'' geweest.

De veelbesproken Omniworld NV moet binnen drie maanden worden opgeheven, blijkt verder uit het voorstel van het college. Dat kost de gemeente ongeveer 8,5 miljoen euro. De amateurvoetbalclub blijft bestaan. Voor eventueel betaald voetbal moeten de nieuwe initiatieven dan uit de gemeenschap zelf komen. De gemeente houdt tot 2008 een stuk grond in Almere-Poort vrij voor een voetbalstadion. Almere wil in dat stadsdeel wel een nieuwe sporthal bouwen voor basketbal en volleybal. Die moet in 2005 klaar zijn en plaats bieden aan 3.500 toeschouwers. De kosten worden geraamd op 19 miljoen euro. De gemeente die haar plannen vanmorgen bekendmaakte, claimt de jaarlijkse exploitatie (453.000 euro) financieel rond te hebben.

De plannen voor betaald voetbal in Almere dateren van eind 1995. Het elftal Zwarte Schapen uit Amsterdam ging in Almere spelen, waarna de Betaald Voetbal Organisatie Almere werd opgericht. Een jaar later volgden de plannen voor een multifunctioneel sportcomplex, mét voetbalstadion.

Een door de gemeente in het leven geroepen werkgroep concludeerde begin deze maand nog dat profvoetbal levensvatbaar was in Almere.