Pensioen in metaal verliest koopkracht

Het pensioenfonds voor de metaal en technische bedrijfstakken (BPMT) schrapt in 2003 de helft van de inflatiecorrectie. Daarmee is BPMT het eerste grote pensioenfonds dat achterblijft bij de koopkracht. De BPMT-uitkeringen stijgen volgend jaar met 1,7 procent, terwijl de prijsindex twee keer zo snel groeit.

Het fonds is het grootste pensioenfonds in de private sector en is verantwoordelijk voor de pensioenvoorziening van 340.000 werknemers. Bij dit fonds staan tegenover iedere twee gepensioneerden zeven actieve werknemers, daarmee is het een relatief `jong' fonds. Hierdoor worden – bij gelijkblijvende premies – de pensioenuitkeringen in de komende vijftien jaar gedekt door de premie-inkomsten, stelt het fonds. De BPMT-pensioenpremies gaan met 16 procent omhoog, zo maakte het pensioenfonds gisteren bekend.

De maatregelen zijn nodig om het pensioenfonds ,,financieel gezond te houden'', zo stelt de organisatie zelf. BPMT is met een vermogen van 18 miljard een van de grootste pensioenfondsen na het ambtenarenfonds ABP en zorgfonds PGGM.

Door de aanhoudende malaise op de beurzen hebben veel pensioenfondsen hun vermogen snel zien krimpen. Toezichthouder Pensioen- en Verzekeringskamer (PVK) maakte vorige maand bekend dat eenderde van de fondsen hierdoor in problemen is geraakt. De grootste probleemgevallen moeten binnen een jaar orde op zaken stellen.

BPMT wil niet zeggen hoe groot het gat in het vermogen is. ,,We hebben in ieder geval geen onderdekking'', zegt een woordvoerder. Dat betekent dat het fonds meer vermogen heeft dan verplichtingen. ,,De maatregelen waren wel nodig om voor de lange termijn voldoende buffers op te bouwen.''

Het schrappen van een deel van de indexering en de premieverhoging leveren het pensioenfonds 480 miljoen euro op. De premie bedraagt volgend jaar 13,9 procent van het brutosalaris, tegen 11,9 procent dit jaar. ,,Twee jaar geleden zijn de premies verlaagd nadat we een aantal goede jaren hebben gehad, maar die verlaging was alweer ingelopen'', zegt de woordvoerder.