Ministeries informeren Kamer onjuist

De ministeries verschaffen de Tweede Kamer onvolledige en onjuiste informatie over grote projecten zoals de Betuwe- en hogesnelheidslijn, tunnelwerken, aanschaf van materieel bij Defensie en de invoering van computers in het onderwijs. Dat stelt de Algemene Rekenkamer na onderzoek van twintig projecten waar in totaal 29 miljard euro aan overheidsgeld mee is gemoeid.

GroenLinks heeft eerder gepleit voor een parlementaire enquête naar de Betuwelijn en wil nu een debat met kabinet over de conclusies van de Rekenkamer. ,,Dit raakt de kern van de verhouding tussen regering en Kamer'', aldus GroenLinks-Kamerlid Duyvendak. Het debat moet voor hem duidelijk maken of de Kamer ,,structureel en met opzet'' wordt misleid.

Een dergelijke conclusie is niet te vinden in het rapport van de Rekenkamer. De onderzoekers hebben tussen april vorig jaar en afgelopen voorjaar eerst gekeken op welke wijze de ministeries de informatievoorziening hadden georganiseerd. Sinds 1985 geldt een speciale procedure voor geldverslindende werken, als de Kamer die het predikaat `groot projekt' geeft.

Het onderzoek maakte duidelijk dat de ministeries in bijna de helft van de gevallen waarover de Kamer informatie vroeg, niet in staat waren die te leveren. Ze waren daartoe volgens de Rekenkamer ,,onvoldoende toegerust''. Hierdoor bestaat het risico, stellen de onderzoekers, dat de Kamer te weinig informatie van ook nog onvoldoende kwaliteit krijgt. De Kamer blijkt een derde van de gevraagde informatie niet te krijgen. Zelfs wanneer de verstrekking van informatie wel goed geregeld is, blijkt zo'n 60 procent van de verstrekte gegevens ,,onjuist, onvolledig of onvoldoende onderbouwd''.

Naast de genoemde projecten keek de Rekenkamer onder meer ook naar het deltaplan voor de grote rivieren, de Westerscheldetunnel, de vijfde baan voor Schiphol, de invoering van de vreemdelingenwet, de oprichting van de Luchtmobiele Brigade en de vernieuwing van de AWBZ.