Loonmatiging alleen bij akkoord WAO

Het demissionaire kabinet en de Tweede Kamer moeten snel duidelijkheid geven over de toekomst van de WAO. Anders komt er geen sociaal akkoord over loonmatiging.

Dat zeggen FNV-voorzitter Lodewijk de Waal en zijn CNV-collega Doekle Terpstra. Ook werkgeversorganisatie VNO-NCW vindt dat de politiek het SER-advies voor een nieuw WAO-stelsel moet overnemen, maar wijst op het belang van lastenverlichting voor bedrijven. MKB Nederland sluit zich hierbij aan: ,,In plaats van de lastenverlichting in te zetten voor het spaarloon zouden ze de arbeidskorting deels kunnen schrappen'', aldus voorzitter Hans de Boer.

Met hun eis zetten de sociale partners druk op de Tweede Kamer, die deze week debatteert over de begroting van volgend jaar in de algemene financiële beschouwingen. CDA, VVD, LPF, PvdA en GroenLinks komen met voorstellen om de begroting met het oog op een sociaal akkoord te wijzigen, maar hebben daarbij nog niet over de WAO gesproken. Loonmatiging wordt van belang geacht in verband met de slechte economische situatie.

Eerdere eisen van de sociale partners lijken door de Tweede Kamer te worden ingewilligd, zoals het voorlopige behoud van van het spaarloon en het beperken van de bezuiniging op de Melkert-banen. ,,Daar zijn we heel blij mee, maar dat is niet genoeg. De WAO staat bovenaan'', zegt De Waal. Terpstra: ,,De toegangsdeur tot een sociaal akkoord is de WAO.''

Tijdens het debat over de begroting voor volgend jaar bleek dat vooral CDA en VVD willen dat het kabinet in overleg treedt met de sociale partners over de lastenverlichting, het spaarloon en de Melkertbanen. Dat overleg zou moeten plaatshebben vóór de behandeling van het belastingplan 2003, dat op 11 november gepland staat.

De VVD wil de lastenverlichting gebruiken om het spaarloon overeind te houden, maar staat open voor alternatieve vormen van financiering. Het CDA wil in eerste instantie een begin maken met de levensloopregeling (voor onder meer zorgverlof), maar staat open voor het in stand houden van het spaarloon, als er een deugdelijke financiering voor gevonden kan worden.

De sociale partners verzetten zich tegen het schrappen van de lastenverlichting in ruil voor het spaarloon. VNO-NCW laat weten dat beide maatregelen nodig zijn om tot loonmatiging te komen.

Het traditionele Najaarsoverleg tussen overheid en sociale partners, dat voor 28 november gepland stond, zal waarschijnlijk vervroegd worden. Minister Hoogervorst (Financiën) had vanmorgen nog geen verzoek bij de sociale partners ingediend, hij zou vanmiddag de Kamer antwoorden.

Het belangrijkste onderwerp voor een sociaal akkoord, een WAO-stelsel, komt deze week niet aan de orde, omdat het in 2003 nog geen financiële gevolgen heeft. De vakbonden en werkgevers dringen er bij de Kamer op aan om nog voor de begrotingsbehandeling van Sociale Zaken in december aan te geven dat het advies van de Sociaal Economische Raad in zijn geheel wordt overgenomen.