Giscard niet onder indruk van kritiek

Valéry Giscard d'Estaing, de voorzitter van de Europese Conventie, heeft gisteren geen millimeter toegegeven aan kritiek op belangrijke delen van zijn schets voor een constitutioneel verdrag van de Europese Unie.

,,Nieuwe ideeën worden altijd met scepsis ontvangen'', zei hij. Tijdens een eerste kort debat over de afgelopen maandag gepresenteerde voorstellen richtte de kritiek zich vooral op de gedachte om een vaste president van Europa te benoemen en om een Europees volkscongres in het leven te roepen. Vooral vertegenwoordigers van kleine landen hadden bezwaren tegen de president.

Het volkscongres, waarvoor binnen de Conventie vrijwel geen steun bleek te zijn, noemde de Oostenrijkse europarlementariër Johannes Voggenhuber ,,een barok idee dat beter begraven kan worden''. De Nederlandse leden van de Conventie richtten hun kritiek ook vooral op deze punten. ,,Het debat is geopend, wij zullen er verder over nadenken'', reageerde Giscard op de voor hem typerende soevereine toon.

Toch bleek de conventie tevreden over het feit dat er na acht maanden praten een document op tafel ligt. Dat kan dienen als leidraad voor de verdere gesprekken over een constitutioneel verdrag, waarvoor volgend jaar zomer een ontwerp gereed moet zijn. Het eigenlijke werk van de conventie kan nu beginnen. ,,Het skelet is mooi'', zei de Franse europarlementariër Alain Lamassoure, ,,nu moeten we nog weten of we een man, een vrouw of een paar gaan scheppen.''

Het voorstel van Giscard om over de naam van de huidige EU te debatteren werd door de conventie met zeer gemengde gevoelens ontvangen. Geen sprake van, zei de meerderheid van de conventieleden over de naam Verenigde Staten van Europa. Verenigd Europa (United Europe) ,,klinkt als de naam van een voetbalclub'', zei de Britse regeringsvertegenwoordiger Peter Hain, in wiens land de naam Manchester United zeer populair is. Maar Giscard week niet. Er moet een naam gekozen worden omdat in een nieuwe opzet de huidige twee namen, Europese Unie en Europese Gemeenschap, niet beide kunnen voortbestaan.