Dismal science

Prof. R.J. Murris stelt dat The Economist niet onterecht de economische wetenschap de dismal science noemt (NRC Handelsblad, 19 oktober). De schijn wordt gewekt dat het blad dit zelf heeft bedacht. De uitdrukking is echter ontleend aan de Schotse letterkundige, historicus en filosoof Thomas Carlyle (1795-1881). Volgens The Penguin Dictionary of Quotations (ed. 1986) van J.M. en M.J. Cohen gewaagde hij van ,,respectable professors of the dismal science.''

    • C. van Hoewijk