Akkoord over boekhoudregels

Het vooruitzicht dat Europese en Amerikaanse bedrijven in 2005 onder soortgelijke boekhoudregels zullen vallen, is sterk verbeterd na een overeenkomst gisteren tussen de organisaties die in de Europese Unie en de Verenigde Staten de boekhoudregels stellen.

In een `memorandum of understanding' zeiden de in Londen gevestigde International Accounting Standards Board (IASB) en de Amerikaanse Financial Accounting Standards Board (FASB) gisteren de grootste onderlinge verschillen uiterlijk in 2005 te willen wegwerken. In dat jaar gaan in Europa de nieuwe International Accounting Standards in, een verbeterde set van regels waaraan alle Europese bedrijven moeten voldoen.

De overeenkomst tussen de Europese en Amerikaanse instituten kan uiteindelijk betekenen dat Europese bedrijven die in de Verenigde Staten aan de beurs genoteerd zijn, niet langer twee verschillende boekhoudkundige rapportages hoeven te overleggen. De praktijk van nu kost bedrijven veel geld en moeite, en leidt tot verschillende rapportages van winst, omzet en dergelijke, waar regelmatig misverstanden over ontstaan.

Europees Commissaris Bolkestein (Interne Markt) verwelkomde de overeenkomst. ,,De recente schandalen hebben laten zien hoe belangrijk kwaliteitsstandaards zijn voor de gezondheid van de financiële markten. We moeten verzekeren dat de convergentie wordt bereikt zonder de kwaliteit van de regels te verwateren.'' Bolkesteins tegenhanger Pitt, de voorzitter van de Amerikaanse beurstoezichthouder SEC, noemde de overeenkomst ,,een positieve stap voor beleggers in de Verenigde Staten en de rest van de wereld. ``

Bolkestein stelde zich overigens op achter de Europese benadering van de accountancy die is gebaseerd op boekhoudkundige principes. Dat is een ander uitgangspunt dan de Amerikaanse praktijk die sterk gericht is op het precies naleven van regels.

De IASB en FASB hebben afgesproken te zoeken naar de beste aspecten van elk van de twee huidige standaards. Zo zal de FASB in de VS peilen in welke mate er steun is voor het Europese voorstel om personeelsopties (rechten om aandelen te kopen) ten laste van de winst te laten komen.