`Zweden klaar voor toetreding tot euro'

Zweden is volgens de Sociaal-Democratische Partij (SDP) van premier Persson klaar voor de invoering van de euro als de bevolking zich daar in een referendum positief over uitspreekt. Dit heeft het bestuur van de SDP gisteren gezegd.

Volgens het partijbestuur zal op het congres van de sociaal-democraten op 16 november moeten worden vastgesteld dat de aan de voorwaarden voor toetreding tot de euro is voldaan, en zal een datum geprikt moeten worden voor het referendum. Die voorwaarden waren dat de economische groei en de loonontwikkeling in lijn zouden zijn met die in de eurozone. ,,Het is onze conclusie dat daar aan is voldaan'', zei minister van Financiën Ringholm. ,,Daarom zijn we nu klaar voor een referendum.''

De herfst van 2003 circuleert in regeringskringen tot nu toe als het meest waarschijnlijke tijdstip voor een volksraadpleging. Een precieze datum kan nog niet worden vastgesteld voordat met andere politieke partijen is overlegd.

De sociaaldemocraten bezetten 144 van de 349 zetels in het Zweedse parlement. Voor steun is de regering-Persson doorgaans afhankelijk van partijen ter linkerzijde, waaronder de Groenen, die tegen de euro zijn.

Zweden is, samen met Denemarken en het Verenigd Koninkrijk, wel lid van de Europese Unie maar geen deelnemer aan de Economische en Monetaire Unie. Buurland Noorwegen is geen EU-lidstaat.

Griekenland, dat zich in 1999 nog niet kwalificeerde om mee te mogen doen met de eerste golf van elf lidstaten, trad inmiddels wel toe tot de muntunie.

De jongste opiniepeiling onder de Zweedse bevolking toont dat 43 procent van de Zweden vóór toetreding is, en 34 procent tegen. De steun voor de euro is de laatste maanden stabiel.

De ideale koers waarop de Zweede kroon in 2005 in de euro zou moeten opgaan, is volgens de bank- en academische wereld in Zweden tussen de 8,7 kroon en 8,8 kroon per euro. De kroon noteerde vanmorgen 9,1 per euro.