Zalm: neem op Antillen controle drugs over

Nederland moet de controle op drugskoeriers, die op Antilliaanse vliegvelden plaatsvindt, overnemen van de Antilliaanse overheid. Daarvoor moet ter plaatse Nederlands douane- en marechausseepersoneel beschikbaar worden gesteld. Dat betoogde VVD-fractievoorzitter G. Zalm vanmiddag bij de presentatie van een plan om de stroom drugskoeriers van de Antillen naar Nederland in te dammen.

Volgens Zalm moet verder overwogen worden om de landingsrechten in te trekken van luchtvaartmaatschappijen die te weinig doen om drugskoeriers onder passagiers te weren. Drugskoeriers moeten, wat de VVD betreft, desnoods worden opgesloten in zeecontainers of voormalige asielzoekerscentra, als in de noodcellen en het reguliere gevangeniswezen te weinig plaats is.

Zalm wijst erop dat er momenteel nog te veel drugskoeriers worden heengezonden door gebrek aan celruimte. ,,Het bolletjesslikkersprobleem heeft nu lang genoeg geduurd'', aldus Zalm. ,,We stellen nu maatregelen voor die verder gaan dan tot nu toe en die resultaat moeten opleveren.'' Het intrekken van landingsrechten is volgens Zalm ,,het allerlaatste middel. Als alle andere maatregelen niet werken, moeten we dit toepassen.''

Afgelopen zomer bepleitte Zalm, in zijn hoedanigheid van minister van Financiën, nog voor het wegsturen van op Schiphol betrapte drugskoeriers. Hij deed dat in een brief aan toenmalig minister Korthals van Justitie, waarin hij de bouw van nieuwe cellen liet stilleggen omdat die tot begrotingsoverschrijdingen zouden leiden. Drugskoeriers moeten niet vervolgd worden, maar kunnen beter na plaatsing op een zwarte lijst teruggestuurd worden naar hun land van herkomst, zo adviseerde hij Korthals toen.

Inmiddels stelt Zalm zich op het standpunt dat drugskoeriers die in Nederland betrapt worden ,,hier moeten worden vervolgd en bestraft''.

De drugskoeriers mogen volgens de VVD-fractieleider alleen worden heengezonden als er garanties zijn dat zij in hun land van herkomst daadwerkelijk vervolgd zullen worden.