Vaste boekenprijs 2

Herman Stevens' verzuchting, dat uitgevers tegenwoordig alleen maar bestsellers willen uitgeven en de bescheidener titels laten liggen (NRC Handelsblad, 23 oktober), ontkracht en passant het belangrijkste argument voor de verticale prijsbinding van boeken.

Immers, volgens dat argument zullen uitgevers, die door de verticale prijsbinding een surplus verdienen aan de bestsellers, dat surplus via interne subsidiëring kunnen besteden aan minder goed renderende, maar belangrijke titels. Niet dus. De Nederlandse uitgever blijkt een gewone ondernemer te zijn die streeft naar winstmaximalisatie en die de productie van slecht renderende titels liever overlaat aan de concurrentie. Er ontstaat dan een soort prisoner's dilemma: als jij niet uitgeeft wat minder rendeert, dan word ik gedwongen dat ook te doen, omdat ik anders minder rendeer dan jij, en de zwakkere partij ben in de concurrentie. Hoewel ze het tegendeel beweren, moet er bij uitgevers een welhaast universele weerzin zijn tegen het uitgeven van slecht renderende titels.

    • A. Hoogendoorn Lochem