Tekort aan leraren blijft tot 2006 stijgen

Het tekort aan leraren zal tot 2006 fors blijven toenemen. Bovendien zullen de tekorten niet langer beperkt blijven tot de grote steden.

Dat staat in de nota `Werken in het Onderwijs', die demissionair minister Van der Hoeven (Onderwijs) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Tot 2006 zal het lerarentekort in het basisonderwijs stijgen van 6.600 naar 7.700 voltijdbanen. In het voortgezet onderwijs zullen ieder jaar gemiddeld 4.200 banen op te vullen zijn.

Volgens Van der Hoeven zullen maatregelen die zijn genomen om het lerarentekort te bestrijden, het probleem niet oplossen. Voormalig minister Hermans (VVD) is projecten begonnen om zogeheten zij-instromers, mensen uit het bedrijfsleven, voor het onderwijs te interesseren. Dit heeft in een paar jaar tijd bijna duizend leraren opgeleverd. Ook is er een begin gemaakt met een extra prestatiebeloning voor leraren die moeilijke klassen hebben of een leidinggevende functie hebben.

Verder zijn in de CAO afspraken gemaakt om de werkdruk te verlagen en kinderopvang en -verlof beter te regelen. Volgens het ministerie van Onderwijs werpen alle maatregelen wel vruchten af, maar kan niet in de totale vraag worden voorzien, zelfs al zou sprake zijn van een hoge instroom. De lerarenopleidingen kampen al jaren met een geringe instroom van eerstejaars studenten. Dit jaar is het aantal aanmeldingen weer iets hoger dan in 2001.