`Te veel macht voor lidstaten'

De beide vertegenwoordigers van het Nederlandse parlement bij de Europese Conventie, het Tweede Kamerlid Frans Timmermans (PvdA) en het Eerste Kamerlid René van der Linden (CDA), zijn bezorgd dat de gisteren gepubliceerde schets voor een grondwet van de Europese Unie te veel macht toekent aan de lidstaten. De Europese Commissie zou in hun ogen te weinig macht krijgen.

Vooral Timmermans laat zijn verontrusting hierover blijken. ,,Het stuk van Giscard d'Estaing helt over naar de verkeerde kant. Het zwaartepunt is te veel verschoven van de Commissie naar de Raad.'' Ook Van der Linden zegt: ,,Ik maak me zorgen over de balans tussen de intergouvernementele en de communautaire samenwerking.''

Beiden vinden de suggestie van een voor langere tijd gekozen voorzitter van de Europese Raad, zoals vooral wordt bepleit door de grote lidstaten, geen goed idee. Dat zou de positie van de kleinere lidstaten kunnen ondermijnen, vrezen ze.

Toch is de CDA'er wel te spreken over het concept van Conventie-voorzitter Giscard. ,,Het is een ambitieus stuk.'' Positief is hij over de gedachte om de nieuwe EU zelf belasting te laten heffen. ,,Die onzinnige discussie, die we de laatste tijd door toedoen van VVD-leider Zalm over de Nederlandse bijdrage hebben gehad, voorkom je zo'', aldus Van der Linden.

Zowel Van der Linden als Timmermans staat welwillend tegenover het idee om het Handvest van de grondrechten in de nieuwe grondwet op te nemen. ,,Dat is echt hartstikke goed'', meent Timmermans. ,,Daarmee kunnen Europese burgers zich direct tot het Europese Hof wenden om hun recht te halen. Dat is van fundamenteel belang.''

Bezorgder zijn beiden over een artikel in de concept-grondwet; dat suggereert een congres van volkeren op te zetten, waarin de nationale parlementen en het Europees Parlement zouden moeten samenwerken. Timmermans: ,,Dat is een heel slechte gedachte, want we hadden juist afgesproken dat we geen nieuwe instituties in het leven zouden roepen en dat doe je op die manier wel.''

De twee Nederlandse afgevaardigden bij de Conventie loven de voormalige Franse president omdat hij goed heeft geluisterd naar de wensen van de Conventieleden. ,,Het stuk valt me daardoor mee'', zegt Van der Linden. Ook Timmermans stelt dat hij erger had gevreesd na uitlatingen van Giscard die een nog sterker accent op intergouvernementele samenwerking suggereerden.