Randstad ziet licht herstel aan de horizon

Uitzendbureau Randstad is betrekkelijk optimistisch over het economisch herstel. ,,Het dieptepunt is bereikt, maar de economische situatie blijft natuurlijk onzeker'', zegt waarnemend bestuursvoorzitter B. Noteboom in een toelichting op de resultaten van het derde kwartaal.

Voor de laatste drie maanden van het jaar verwacht het bedrijf een eind te kunnen toeroepen aan de omzetdaling. In het derde kwartaal nam de omzet nog met 4 procent af in vergelijking met 2001. Over de eerste negen maanden bedroeg de achteruitgang van de omzet 8 procent.

Volgens Noteboom hebben ,,de markten het nog steeds zwaar'', maar de daling van de gemiddelde winstgevendheid in het derde kwartaal kan op herstel duiden. ,,De grote bedrijven ontslaan mensen als eerste en trekken ook als eerste weer nieuwe mensen aan. Bij deze grote klanten, in met name de logistieke en industriële sector, liggen de marges lager.''

Het bedrijfsresultaat in het derde kwartaal daalde met 4 procent tot 41 miljoen. Vooral door lagere rentelasten kon de nettowinst een stijging laten zien van 13 procent tot 25,7 miljoen euro. De winst over de afgelopen negen maanden bleef met 38 miljoen nagenoeg gelijk.

Voor het gehele jaar gaat Randstad uit van een winst per aandeel van 40 cent. Een jaar eerder was dat nog 34 cent. De meeste analisten zitten daar in hun prognoses enkele centen boven. Desondanks reageerden beleggers vanochtend positief op de kwartaalcijfers en de koers stond tegen het middaguur 7 procent hoger op 11,11 euro. Het aandeel Randstad kreeg met name eerder deze maand forse klappen: drie weken geleden werd nog een laagterecord van 5,02 euro geboekt.

Het bedrijf zag in Europa de omzet teruglopen met 5,6 procent tot 810 miljoen euro. Door kostenbesparingen werd het effect van een lagere brutomarge teniet gedaan. In de Verenigde Staten zag Randstad de omzet 5 procent stijgen. Bij dochter Yacht zijn de problemen nog niet voorbij. Met name de moeizame automatiseringsmarkt houdt Yacht voor 1,5 miljoen euro in het rood, terwijl de omzet met 15 procent daalde tot 54 miljoen. ,,Nu wordt de marge gedrukt door leegloop [niet actieve medewerkers]. Als de markt omslaat wordt deze activiteit bijzonder winstgevend'', aldus Noteboom die de zieke bestuursvoorzitter Farla momenteel vervangt.