Opstelten: wet op privacy hindert aanpak verslaafden

Burgemeester Opstelten van Rotterdam vindt dat de privacywetgeving ,,een hinderlijke barrière'' vormt voor het aanpakken van overlast gevende verslaafden. Hij wil daarom dat de wet wordt aangepast. Dat verklaarde de burgemeester gisteren tijdens een werkbezoek van een aantal Tweede-Kamerleden aan Rotterdam. Opstelten zei ter illustratie dat justitie pas na toestemming van de verslaafde kan gebruikmaken van de gegevens van zorginstellingen. Omgekeerd hebben hulpverleners geen toegang tot politiegegevens.

Rotterdam heeft in het collegeprogramma van Leefbaar Rotterdam, CDA en VVD enkele tientallen ambitieuze doelen op het gebied van de veiligheid opgenomen, waaronder het van de straat halen van vele honderden overlast gevende verslaafden. Ook wil het college van burgemeester en wethouders overlast gevende drugspanden sluiten en criminele illegalen van straat halen.

Ook bij deze doelen stuit de stad volgens de burgemeester op de privacywetgeving, bijvoorbeeld wanneer bij de aanpak van malafide huiseigenaren gegevens van justitie, gemeente, vreemdelingenwet, bevolkingsregister enzovoort bij elkaar moeten worden gelegd.

De burgemeester zei verder te vrezen dat de rechter het gebruik van een apart privacyreglement ten behoeve van de aanpak van verslaafden zal verbieden. Op dit reglement wordt nu toezicht gehouden door het openbaar ministerie.

In een reactie op het voorstel zegt een woordvoerder van het College Bescherming Persoonsgegevens dat ,,deze kritiek op de privacywetgeving een karikatuur van de werkelijkheid is'', omdat er in de praktijk al ,,veel mogelijk is''. De woordvoerder wijst erop dat het College Bescherming Persoonsgegevens Rotterdam ,,juist toestemming heeft verleend voor het koppelen van persoonsbestanden'', maar dat er ,,nu eenmaal een belangenafweging plaats hoort te vinden, bijvoorbeeld of bij de aanpak van verslaafden het medisch beroepsgeheim zomaar op de helling mag worden gezet''.

Behalve voor een verruiming van de privacywetgeving pleitte Opstelten in een `tienpuntenplan' ook voor meer politie, meer cellen, meer capaciteit bij het openbaar ministerie en de rechtbank, meer geld voor de strafrechtelijke opvang van verslaafden, het vereenvoudigen van gedwongen opname van verslaafden en meer toezicht op illegale vreemdelingen.