NMa: scherper toezicht zorg

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) gaat scherper controleren of artsen, ziekenhuizen en verzekeraars onderling geen prijsafspraken maken. Hiertoe heeft de kartelwaakhond inmiddels extra personeel in dienst genomen.

Pagina 17