Monumentenzorg

Leo Q. Onderwater pleit ervoor om gebouwen jonger dan 50 jaar al tot monument uit te kunnen roepen (NRC Handelsblad, 24 oktober). Onderwater draagt De Meerpaal in Dronten aan als een voorbeeld van `humanistisch functionalisme'. Ik herinner me de oorspronkelijke Meerpaal eerder als een kale, gehorige en tochtige kolos, ongeschikt voor iedere functie die men het ooit toebedacht: markt, sporthal dan wel theaterzaal. In de loop der jaren heeft De Meerpaal dan ook een aantal ingrijpende verbouwingen ondergaan die, hoewel het oorspronkelijke `humanistische functionalisme' daarmee waarschijnlijk ernstig geweld is aangedaan, het gebouw een stuk functioneler en menselijker hebben gemaakt.

Een monument is het zeker niet, behalve wellicht een monument van architectonische arrogantie. Alle kunsthistorische retoriek ten spijt, lijkt het mij vooral van belang dat een gebouw voldoet aan de functie waarvoor het is neergezet. En dan is het niet zo gek om eerst een halve eeuw af te wachten hoe het gebruik in de praktijk uitvalt. Architecten zouden aan publiek respect winnen als ze zich daar mee bezig gingen houden, in plaats van eeuwig de miskende kunstenaar uit te hangen.

    • Hartger Wassink