Michaël Zeeman

De Raad voor de Journalistiek heeft een klacht van Volkskrant-journalist M. Zeeman tegen NRC Handelsblad en redacteur J. Mat deels gegrond verklaard. In een profiel over Zeeman, gepubliceerd op 22 april dit jaar, haalde de krant aan dat Zeeman in 1986 is gearresteerd op verdenking van diefstal van boeken. `De rechtszaak zou zeven jaar duren en eindigen met een afspraak om de strijd te staken.' Volgens de Raad is deze weergave van de feiten onvolledig zonder de vermelding dat het ging om een civiele rechtszaak en ,,is niet adequaat bericht over de voor klager gunstige afloop van de procedures''. ,,Aldus hebben verweerders op dit punt onvolledig en ten onrechte overwegend negatief over klager bericht, terwijl is gesteld noch gebleken dat bijzondere omstandigheden dat kunnen rechtvaardigen'', aldus de Raad.