Lege Kamerzetels

Een interessante gedachte van de heer Idenburg om de niet-kiezers te honoreren (NRC Handelsblad, 23 oktober). Maar ik vind het te kort door de bocht. Al jaren kampt Nederland land met notoire niet-kiezers, een groep die ongemotiveerd is en zal blijven. In de trend van `ze zoeken het maar uit' waarom deze groep dan nu honoreren?

Mijn voorkeur gaat uit naar de gemotiveerde blanco-stemmers. De groep die toch de moeite neemt om naar het stemhokje te gaan en hun ongenoegen uit door middel van een blanco stem. Het percentage blanco-stemmen zal zijn weerslag moeten krijgen in het aantal Tweede-Kamerzetels.

    • Drs. Joke Jong