Kans op behoud spaarloon en Melkertbanen

Er lijkt zich een meerderheid in de Tweede Kamer af te tekenen voor het behoud van de zogenoemde Melkertbanen. Ook het spaarloon zal waarschijnlijk grotendeels blijven bestaan, net als de fiscale subsidie voor groen beleggen.

Dat blijkt uit een rondgang langs de verschillende fracties over hun inbreng bij de Algemene Financiële Beschouwingen, die vanmiddag zouden beginnen. Na de val van het kabinet voelen de coalitiefracties zich minder gebonden aan het regeerakkoord, waarin afschaffing van het spaarloon werd afgesproken en bezuiniging op de Melkertbanen. Met de verkiezingen in het vooruitzicht voelen zij er weinig voor de harde ingrepen van het kabinet op terreinen als sociale zekerheid en milieu door te voeren.

Een voorstel van oppositiepartijen PvdA en GroenLinks om de Melkertbanen in stand te houden, evenals het spaarloon voor mensen met modaal of minder, kan op steun van CDA en LPF rekenen. Het CDA heeft zijn bezwaren tegen de Melkertbanen deels laten varen, mits er een deugdelijke dekking wordt gevonden. De VVD blijft mordicus tegen. De partij vindt een reorganisatie van de gesubsidieerde banen noodzakelijk.

Het CDA houdt formeel vast aan het verzoek aan het kabinet om al op 1 januari met een voorstel voor een zogeheten levensloopregeling te komen als vervanging van het spaarloon. Maar Kamerlid De Nerée erkent dat het onwaarschijnlijk is dat het kabinet die datum haalt. Dan zal het CDA het spaarloon overeind willen houden. De VVD heeft al eerder laten weten het spaarloon te willen handhaven.

Een voorstel van het CDA om de aanleg van de Hanzespoorlijn en de ondertunneling van de A2 bij Maastricht eerder uit te voeren lijkt ook op een meerderheid te kunnen rekenen. PvdA en GroenLinks hebben echter bezwaar tegen de dekking die het CDA voorstelt, waarbij de extra miljoenen voor de Hanzelijn en de A2 ten koste gaan van het geld voor woningbouwcorporaties. De VVD stelt voor enkele tientallen miljoenen vrij te maken voor de aanpak van bolletjesslikkers.

Financieel specialist Van As van de LPF laat weten dat ,,nu VVD en CDA hun vertrouwen in de LPF hebben opgezegd'', de LPF zich niet meer gehouden acht ,,om automatisch volledige steun te geven aan de uitgangspunten van het regeerakkoord''. Hij wil dat een stuurgroep alle rijkstaken en subsidies continu kritisch gaat volgen: ,,Dat levert miljarden op.''