`Hervorming landbouw EU zal doorgaan'

Eurocommissaris Franz Fischler (Landbouw, Plattelandsontwikkelingg, Visserij) wil zijn in juli gelanceerde plan voor tussentijdse hervorming van het landbouwbeleid grotendeels doorzetten.

Vooral verplichtingen die de Europese Unie is aangegaan bij de start van de nieuwe handelsronde in het kader van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) dwingen volgens hem tot vermindering van handelsverstorende landbouwsteun.

Fischler reageerde gisteren voor het eerst op de uitkomst van de Europese top vorige week in Brussel, waar de inzet voor de slotonderhandelingen met tien kandidaat-lidstaten werd bepaald. ,,De landbouwhervorming is zeker niet dood, in tegendeel'', zei Fischler op een persconferentie. Hij nam hiermee vooral stelling tegen Frankrijk.

De Franse president Chirac en de Duitse bondskanselier Schröder legden de basis voor een akkoord op de top door een compromis over plafonnering van de landbouwuitgaven. Zo werd tegemoetgekomen aan budgettaire zorgen van nettobetaler Duitsland. De Franse president gaf aan dat door het akkoord landbouwhervormingen, waartegen Frankrijk zich steeds heeft verzet, tot 2006 van de baan zijn.

De Europese landbouwuitgaven worden in de periode 2007-2013 gemaximeerd op het niveau van 2006, waarna ze nog slechts met een inflatiecorrectie van 1 procent per jaar mogen stijgen. Dit komt neer op een budget van 45 miljard euro per jaar in 2007. Het gaat om de prijs- en inkomenssteun voor boeren in de vijftien lidstaten plus steun voor boeren in de tien nieuwe lidstaten, die in 2004 toetreden.

Fischler wees erop dat in de conclusies van de jongste EU-top wordt verwezen naar ,,internationale verbintenissen'' in het kader van de wereldhandelsronde. Hij wil daarom zijn voorstel doorzetten om de directe inkomenssteun aan boeren los te koppelen van de productie, waarbij criteria voor milieu, voedselkwaliteit en dierenwelzijn zullen gelden. De ontkoppeling is een kernelement in Fischlers midterm review van het landbouwbeleid, dat beter moet aansluiten op eisen van consumenten.

Fischler voorziet wel dat hij zijn voorstel om geleidelijk 20 procent van de directe inkomenssteun over te hevelen naar plattelandsontwikkeling moet aanpassen om het landbouwbeleid na 2006 nog financierbaar te houden. Voor een reeds aangekondigde hervorming van melkquota na 2006 is al 1,4 miljard euro nodig. En de kosten voor stapsgewijze invoering van directe inkomenssteun voor boeren in nieuwe lidstaten lopen op tot zo'n 3,6 miljard euro. Deze extra uitgaven van 5 miljard euro dwingen volgens Fischler hervormingen af, omdat de uitgaven onder het plafond van 2006 moeten blijven. ,,Ik kan me niet voorstellen dat het zonder veranderingen kan'', aldus Fischler.

    • Hans Buddingh'