`Hervorming EU landbouw zal doorgaan'

Eurocommissaris Franz Fischler (Landbouw, Plattelandsontwikkelingg, Visserij) wil zijn in juli gelanceerde plan voor tussentijdse hervorming van het landbouwbeleid grotendeels doorzetten.

Pagina 13