De Graaf wil blijven als D66-leider

D66-leider Thom de Graaf gaat zich ,,absoluut'' kandidaat stellen voor het lijsttrekkerschap bij de Kamerverkiezingen in januari. Hij heeft dat vanochtend tegenover deze krant verklaard na de D66-fractievergadering in de Tweede Kamer.

De Graaf geeft geen gehoor aan de oproep van een groep jongere D66'ers die verlangen dat hij en in zijn voetspoor alle zittende D66-Kamerleden het veld ruimen, omdat de partij in de peilingen dreigt af te stevenen op een verder zetelverlies na de halvering van afgelopen mei. De Graaf had zich aanvankelijk, naar eigen zeggen, beraden op zijn positie.

De Graaf spreekt de hoop uit dat Lousewies van der Laan, thans Europarlementariër voor D66, eveneens op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer zal gaan staan. ,,Zij is een groot politiek talent en naar zich laat aanzien zal Europa een grote rol spelen in de verkiezingscampagne'', zegt De Graaf. Van der Laan was eerder in D66-kring genoemd genoemd als een mogelijke nieuwe lijsttrekker voor D66. Van der Laan verklaart desgevraagd zich over De Graafs oproep te beraden.

De Graaf zegt tot zijn beslissing te zijn gekomen ,,omdat ik in de huidige stormachtige tijden wil duidelijk maken waar ik en mijn partij voor staan: een politiek die eerst nadenkt voordat zij wat zegt, integer blijft en zorgvuldig is. In een tijd van verregaande polarisatie realiseer ik mij dat D66 het tij misschien niet mee heeft'', aldus De Graaf, ,,maar ik geloof er heilig in dat we boven de zeven zetels van nu uit zullen komen.'' Over mogelijke persoonlijke gevolgtrekkingen, mocht D66 meer zetels verliezen, ,,wil ik nu niet eens denken'', zegt De Graaf.

Inmiddels is bekend geworden dat het D66-congres van 16 november een nieuwe voorzitter zal kiezen, daar de huidige voorzitter, Gerard Schouw, geen tweede termijn ambieert. Er zijn voor deze functie twee kandidaten, de Leidse wethouder Alexander Pechtold en de Utrechtse communicatie-adviseur Rob van der Hilst. Beiden verklaarden vanochtend desgevraagd geen voorstander te zijn van het vervangen van De Graaf en de rest van de huidige Kamerfractie, al juichen zij het oplaaiende debat binnen de partij toe.