D66 opnieuw op zoek naar zichzelf

Er moet dringend iets gedaan worden aan de vrije val van D66 in de opiniepeilingen, vindt D66-lid Floor Kist. Niet alleen D66-leider De Graaf, ook de rest moet opstappen, vindt hij.

,,Frappez toujours'' zegt Floor Kist jr., de 36-jarige D66'er die vorige week met een brief aan de Tweede Kamerfractie van D66 opzien heeft gebaard. ,,Dit kan zo niet langer'', constateert hij daarin. Als voormalige regeringspartij daalde D66 in mei van dit jaar van veertien tot zeven zetels en afgaande op de jongste peilingen lijkt een verdere daling in het verschiet, nu als oppositiepartij. En beide keren, als er niets gebeurt, onder lijsttrekkerschap van Thom de Graaf.

,,Jullie zijn kennelijk niet meer in staat de keizer aan te spreken'', constateert Kist in zijn brief. Zelf afkomstig uit een bekend D66-geslacht, zoon van de gelijknamige oud-grootmeester van de koningin, spreekt Floor Kist de bereidheid uit desnoods zelf het lijsttrekkerschap van D66 op zich te nemen, wanneer – zoals hij bepleit – zowel fractieleider Thom de Graaf als de rest van de zittende fractie van D66 in de Tweede Kamer het veld ruimen.

Teveel is, ook de afgelopen maanden, de staatkundige hervorming door D66 op de voorgrond geplaatst, meent Kist – thans hoofd PR van de provincie Zuid-Holland. ,,Ik meen dat wij ons moeten profileren als een middenpartij, die consequent opkomt voor de rechten van het individu, waar deze tekort komt: in relatie tot overheden en ondernemingen, als aandeelhouder of patiënt''.

Teveel nog, meent Kist ook, lijdt zijn partij aan de pretentie bij de oprichting in 1966, het politieke systeem te kunnen hervormen. ,,We hebben het politieke systeem al één keer opgeblazen, door in 1994 deel te nemen aan Paars, waardoor in één klap een einde kwam aan zeventig jaar vanzelfsprekende macht voor de christendemocratie. Voorlopig is dat even voldoende''. Aan staatsrechtelijke vernieuwing heeft de huidige tijdgeest minder boodschap, meent Kist.

Haast is geboden met het openbaar ontslag van alle zittende Kamerleden, meent Kist. Omdat tot de verkiezingen weinig tijd rest, zou het het beste zijn als de Kamerleden op zeer korte termijn hun vertrek zouden aankondigen, zodat bij de opstelling van een nieuwe lijst met een schone lei kan worden begonnen.

,,Neem je verantwoordelijkheid. Geef anderen de ruimte. D66 heeft dát nu het hardste nodig''.

www.nrc.nl Brief