CBS: aantal immigranten daalt dit jaar

Het aantal immigranten zal dit jaar lager zijn dan vorig jaar. Dat verwacht het CBS. Het totale aantal niet-westerse immigranten zal in 2002 uitkomen op 59 duizend. Vorig jaar waren dit er 65 duizend. Het aantal westerse immigranten daalt eveneens, van 45 duizend in 2001 naar 41 duizend in 2002. Het totaal aantal verwachtte immigranten komt hiermee voor dit jaar uit op 106.000. In augustus verwachtte het CBS nog dat het totaal aantal immigranten dit jaar zou uitkomen op 123.000. Voor een deel is de daling van het aantal niet-westerse immigranten toe te schrijven aan de afname van het aantal asielzoekers. In 2002 vragen waarschijnlijk 20.000 personen asiel aan. In 2001 waren dat er nog 33.000.