Veel schadeclaims bij verzekeraars

Verzekeringsmaatschappijen zijn vanochtend bedolven onder telefonische schademeldingen als gevolg van de storm van gisteren. De meeste schadeverzekeraars zetten extra personeel in om de gesprekken te verwerken.

Volgens een woordvoerder van Aegon was het aantal schademeldingen vanochtend vijfmaal zo hoog als normaal. Bij Achmea was sprake van ,,enkele duizenden'' extra meldingen. Het is volgens een woordvoerder van het Verbond van Verzekeraars nog te vroeg om een eerste schatting te maken van de totale omvang van de schade.

Volgens de meeste verzekeringsmaatschappijen is een premieverhoging door de storm van gisteren niet aan de orde. ,,Als je als verzekeraar je werk goed doet, zal één storm niet meteen leiden tot hogere premies'', zegt een woordvoerder van Achmea.

Om de stroom meldingen te verwerken, heeft Aegon tijdelijk het bedrag verhoogd waarvoor de inschakeling van een schade-expert is vereist. ,,Normaal is dat nodig bij schade boven de 500 euro. Die grens is opgeschroefd naar 1.250.''

De verzekeraars geven de meeste prioriteit aan het voorkomen van `vervolgschade'. Dit geldt bijvoorbeeld voor afgewaaide daken of ingewaaide ruiten. ,,Dan moet er snel gehandeld worden om onnodige andere schade te voorkomen. Verzekerden kunnen met de nieuwe drempel makkelijker zelf actie ondernemen en de schade meteen laten herstellen '', zegt een woordvoerder van Aegon.

De storm heeft volgens Achmea vooral schade ,,in en om het huis'' veroorzaakt. Bij de meeste verzekerden wordt dat gedekt door opstalverzekeringen. ,,Maar een boom op een auto is weer een ander verhaal. Dat heb je met de autoverzekering te maken.''