`Snel vangstverbod kabeljauw Noordzee'

Eurocommissaris Franz Fischler (Landbouw, Visserij) wil op korte termijn voor 2003 een volledig vangstverbod voor kabeljauw op de Noordzee. Het verbod moet ook gelden voor schelvis en wijting, omdat kabeljauw veelal bijvangst is van deze vissoort. Fischler heeft zijn voorstel vanmiddag bekendgemaakt. ,,We moeten erkennen dat de visstand nooit slechter is geweest'', aldus Fischler. ,,Ik kan op korte termijn geen andere oplossing zien dan voor 2003 een quota van nul voor te stellen voor kabeljauw, schelvis en wijting.''

Fischler's voorstel is een gevolg van een advies van de International Council for the Exploration of the Sea (ICES) tot volledige sluiting van de Noordzee voor vangst van kabeljauw. Volgens ICES, waarin Nederland is vertegenwoordigd door het Rijksinstituut voor Visserijonderzoek (RIVO), zou de maatregel van kracht moeten blijven totdat de volwassen kabeljauwstand is hersteld. Vangstbeperkingen en quota hebben volgens de ICES tot onvoldoende resultaat geleid. Eerder had ook Eurocommissaris Fischler al aangegeven dat de kabeljauw in de Noordzee bijna is uitgestorven.

Volgens Fischler is de kabeljauwstand nog slechter dan gedacht, onder meer wegens valse opgaven van vangsten en het illegaal aan land brengen van kabeljauw. Het voorstel van Fischler geldt ook voor de visgebieden in de oostelijke Kanaalzone, Skagerrak en Ierse zee.

Het adviescomité van de Europese Commissie moet volgende maand nog met een advies komen. Maar dit advies zal volgens Fischler niet wezenlijk afwijken van het ICES-advies. Fischler noemde als ,,mogelijk alternatief'' een meerjarig beheersplan voor de bedreigde kabeljauw met een ,,significante vermindering'' van de visserij-inspanning.

De Commissaris onderstreepte vanmiddag het belang van zijn eerder voorgestelde plannen voor hervorming van de visserij.