Geld ABP voor ethisch beleggen

Pensioenfonds ABP overweegt zijn bestaande portefeuilles met sociaal en ethisch verantwoorde beleggingen onder te brengen in een nieuw beleggingsfonds. Het nieuwe fonds wordt opgezet door een zuster van het pensioenfonds, Stichting Loyalis, die daarbij samenwerkt met een gespecialiseerde Amerikaanse adviesfirma voor sociaal en ethisch verantwoorde beleggingen in bedrijven.

Loyalis, dat onder meer het geld beheert van de verzekeringsbedrijven die gelieerd zijn aan ABP, gaat ook bestaande klanten, zoals gemeenten, en andere pensioenfondsen als geldschieters voor het zogeheten Loyalis Global Sustainability Fund werven.

Loyalis werkt bij het fonds samen met de Amerikaanse adviesfirma Innovest. ABP heeft op dit moment twee aparte beleggingsportefeuilles van 100 miljoen euro die op basis van sociaal-ethische criteria worden beheerd. Deze fondsen beleggen in Amerikaanse en Europese aandelen. Dat geld zou op termijn naar het nieuwe fonds toevloeien.

Eerder dit jaar presenterden het ABP en het Limburg Institute of Financial Economics (LIFE) onderdeel van de Maastrichtse universiteit onderzoek, waaruit blijkt dat ethisch beleggen uit financieel oogpunt zeker verantwoord is.

ABP is met een belegd vermogen van 147 miljard euro (stand begin dit jaar) een van de grootste pensioenfondsen ter wereld. ABP verzorgt de pensioenen voor Nederlandse ambtenaren en leraren.

De grote pensioenfondsen in de westerse wereld staan al enige tijd onder druk van vakbonden en werknemers om sociaal-ethische criteria, zoals het mensenrechten- en milieubeleid van bedrijven, bij hun beleggingsbeslissingen te laten meewegen.