`Europa moet stoppen met subsidies'

De landen rond de Stille Oceaan die zijn verenigd in de APEC, willen dat de Europese Unie (EU) een einde maakt aan de landbouwsubsidies. De APEC-landen hebben daartoe gisteren een oproep gedaan.

De oproep werd gedaan in de slotverklaring van de APEC-bijeenkomst, die afgelopen week is gehouden in Mexico. De Asia Pacific Economic Cooperation is een samenwerkingsverband van 21 landen, die vooral proberen om de onderlinge handel te bevrijden van beperkingen. Handelsbarrières voor voedingsmiddelen zijn een heet hangijzer voor de APEC-landen, die naar verhouding erg afhankelijk zijn van de verkoop van landbouwproducten.

De Europese Unie, de Verenigde Staten en Japan beschermen hun eigen boeren met subsidies tegen de tucht van de markt. Deze landbouwsubsidies staan voor volgend jaar op de agenda van de vergadering van de wereldhandelorganisatie WTO. In de aanloop daarvan bekritiseerden landen zoals Mexico de afgelopen dagen de Europese Unie, de VS en Japan om hun protectionisme, die het boeren in de rest van de wereld moeilijk maakt om hun producten te verkopen.

De APEC-bijeenkomst in Mexico stond voor een deel in het teken van de aanslagen op Bali en de gijzeling in Moskou. De regeringsleiders kondigden maatregelen aan tegen het terrorisme, dat zij een directe bedreiging voor de liberalisering van de handel noemden. ,,Wij hebben concrete maatregelen toegezegd om de handels-, geld- en informatiestromen te beschermen en efficiënter te maken'', zei de Mexicaanse president Fox.

In een aparte verklaring riepen de APEC-landen Noord-Korea op om onmiddelijk te stopen met de ontwikkeling van kernwapens. Een veroordeling van Noord-Korea, waarvoor de VS sterk hadden geijverd, bleef echter uit onder druk van Japan en Zuid-Korea, die werken aan een betere relatie met Pyongyang. De recente aanslagen in de APEC-regio – te weten Bali – werden wel scherp veroordeeld. Een voorstel van de VS voor verscherpte grenscontroles, versterking van cockpitdeuren in vliegtuigen en beveling van zeecontainers werd eveneens aangenomen.

Voor het einde van dit jaar moeten de APEC-landen ook een besluit hebben genomen over de verspreiding van levensreddende geneesmiddelen in arme landen. Het gaat daarbij om generieke medicijnen, die door het verlopen van het octrooi goedkoop kunnen worden geproduceerd. De distributie van dergelijke medicijnen is in regio's als Afrika echter zeer problematisch.