CDA-kritiek op kabinet Balkenende

Het kabinet Balkenende heeft veel te dogmatisch willen vasthouden aan verlaging van het financieringstekort. Deze kritiek op één van de hoofdpunten van het kabinetsbeleid uiten drie prominente CDA-economen in een vraaggesprek met het blad Christen Democratische Verkenningen dat deze week verschijnt.

Volgens Sylvester Eijffinger van de Universiteit van Tilburg was het kabinet ,,wel heel steil en rechtlijnig'' ten aanzien van het snel willen aflossen van de staatsschuld. Hij noemt de in het regeerakkoord opgenomen doelstelling om de staatsschuld in 25 jaar geheel weg te werken ,,rigide''. Vooral omdat dit betekent dat ook in een economische laagconjunctuur het financeringstekort verder omlaag moet. Eijffinger: ,,Ik weet geen enkele economische reden om dat nú onmiddellijk terug te willen brengen naar nul procent.''

Zijn collega Kees Koedijk van de Erasmus Universiteit die onder andere deel uitmaakte van de CDA-commissie die het verkiezingsprogramma schreef, valt hem hierin bij. ,,De ingeslagen koers van het sturen op tekorten moet inderdaad in een nieuw regeerakkoord zo spoedig mogelijk verlaten worden'', zegt hij. Volgens hem was het streven naar een tekort van nul procent vooral bedoeld als ,,schokeffect'', met als doel de Haagse bureaucratie te dwingen minder naar geld en meer naar de organisatie te kijken.

Lans Bovenberg van de Universiteit van Tilburg en voorzitter van een CDA-commissie die in 2000 een rapport schreef over het budgettaire beleid van een nieuw kabinet zegt in het vraaggesprek dat het begrotingsbeleid van het kabinet Balkenende niet was gestoeld op een analyse van de economische groei, maar louter op het feitelijke begrotingssaldo.

Kritiek hebben de economen ook het geringe extra geld dat het kabinet beschikbaar had voor zaken als zorg, onderwijs en veiligheid. Eijffinger: ,,Wil een nieuw kabinet Balkenende echt structurele hervorming van sectoren als zorg, onderwijs en veiligheid dan verdraagt zich dat niet met een onnodig knellend financieel kader.''