Burn-out 2

In de analyse van burn-out van prof.dr. J.J.L. Derksen mis ik een belangrijke factor. Naast de genoemde manieren om met zware arbeidsomstandigheden om te gaan (een passieve of een actieve aanpak) speelt een bijzonder fenomeen een rol. Het feit namelijk dat de werkers die te maken hebben met deze hoge werkdruk zelf niet door hebben dat ze op weg zijn naar burn-out. Een belangrijk kenmerk van burn-out is immers de ontkenning. Mensen die burn-out raken zijn vaak stomverbaasd dat het hun is overkomen. Pas achteraf kunnen ze inzien dat ze al lange tijd op een verkeerd spoor gezeten hebben.

Het betreft vaak zeer plichtsgetrouwe hardwerkende mensen. Enige bescherming door de werkgever is wenselijk – overigens zonder te vervallen in termen van schadevergoeding achteraf als het toch fout is gelopen.

    • Mw. J.E. Konings