Aanvalsplan van LPF tegen criminaliteit

Criminelen die voor de derde keer een ernstig geweldsdelict plegen, moeten levenslang de gevangenis in. De verjaring van ernstige geweldsdelicten moet komen te vervallen en er moeten weer heropvoedingskampen komen voor notoire criminelen, waar van zes uur 's ochtends tot zes uur 's avonds verplicht gewerkt wordt. Dat staat in het `Aanvalsplan Tegen Geweld' dat Tweede-Kamerlid Eerdmans (LPF) vanmorgen heeft gepresenteerd. Eerdmans overhandigde het eerste exemplaar van het plan aan minister Nawijn (Vreemdelngenbeleid, LPF). Het actieplan is een uitwerking van een petitie van de Stichting Slachtoffers tegen Geweld, die op 1 oktober aan de Kamer is aangeboden. Eerdmans liet weten dat het aanvalsplan deel zal uitmaken van de LPF-campagne voor de komende verkiezingen op 22 januari.

De LPF stelt in het plan tevens voor om minimumstraffen voor geweldsdelicten in te voeren. Hiertoe heeft de LPF vorige week al een inititatiefwet ingediend. Zo zou voor moord een minimumstraf van tien jaar moeten gelden. Voor doodslag moet een minimumstraf van acht jaar gelden, verkrachting zes jaar en zware mishandeling met voorbedachte rade minimaal zes jaar. Het plan van de LPF kenmerkt zich door een harde aanpak van criminelen en meer aandacht voor slachtoffers en nabestaanden. De LPF stelt ook herinvoering voor van het verbod op landloperij en bedelarij. Daklozen met een psychische stoornis moeten gedwongen worden opgenomen. Verslaafden dienen van de LPF verplicht af te kicken.