Versobering van ontslagrecht wordt `puinhoop'

De versobering van de ontslagregelingen die het demissionaire kabinet-Balkenende wil leidt tot ,,een puinhoop''. De arbeidsverhoudingen zullen verscherpen, wachtgeldregelingen worden nagenoeg onmogelijk en afvloeiingsregelingen zullen verdwijnen. Dit zegt de arbeidsrechtadvocaat G. Scholtens (Nauta Dutilh), die over de verwachte gevolgen van de kabinetsplannen een artikel heeft geschreven in het Nederlands Juristen Blad van vandaag.

Zie pagina 15