Uitbreiding EU 1

Vierenveertig procent van de Nederlanders blijkt bedenkingen te hebben tegen de aansluiting van tien staten bij de Europese Unie.

Dat percentage zal waarschijnlijk niet snel slinken nu een Poolse ex-minister het Nederlandse debat erover `egoïstisch, kortzichtig en onacceptabel' heeft genoemd. Een andere Pool, ik meen zelfs de premier, nam het de Nederlanders al kwalijk dat zij `de rijkdommen niet wilden delen'. Hij verwijst daarmee toch niet naar de auto's van Nederlandse eigenaren die in het holst van de nacht ongezien naar zijn land verdwijnen?

Dat beschouwen de meeste Nederlanders inderdaad niet als een delen van rijkdom waar hun voorkeur naar uitgaat. De heren Wijffels en Bos hielpen ook niet erg mee om de twijfelaars over de streep te trekken. Hun artikel in deze krant van 22 oktober is zeker geschikt voor een economenvakblad, maar de geïnteresseerde, weifelende leek komt er niet verder mee. Terwijl dat wel hun bedoeling lijkt te zijn.

    • J.D.M. de Block