Spaarloon van overledene

Mijn vader is overleden. Op zijn geblokkeerde spaarloonrekening staat 5000 euro. Ik heb de bank gevraagd dit bedrag aan mijn moeder uit te keren. Maar die vertelde mij dat we een notaris moeten vragen om een akte van erfrecht, die €355 kost.

In december van dit jaar komt het eerste bedrag vrij en dit loopt zo door tot 2007. Is het verstandig af te wachten of het gestort wordt op de rekening van mijn moeder?

(Chr. de V.)

Na het overlijden van uw vader worden zijn erfgenamen eigenaar van alle bezittingen en schulden. Wie dat zijn, stelt een notaris na enig onderzoek vast, zo mogelijk via het testamant of anders volgens de wet. De bank keert alleen uit aan erfgenamen, tenzij die samen iets anders overeenkomen. Uw moeder hoeft niet een van deze erfgenamen te zijn. Uw vader kan anders bepaald hebben. Zij krijgt dus niet automatisch de uitkering(en).

Bij overlijden valt het hele saldo vrij, maar dat hoeft niet per se. Er wordt dan tijdsevenredig belasting geheven, wat niet zo is wanneer u de zaak door laat lopen.

De kabinetsplannen om het spaarloon op te heffen doorkruisen deze regels. Gaan die door, dan valt het saldo tot en met 2001 al per 1 januari aanstaande vrij, onbelast, en de rest (over 2002) een jaar later. Dan kunt u dus beter wachten.

Adriaan Hiele (hiele@nrc.nl) beantwoordt ook vragen op de website: www.nrc.nl/hiele

    • Adriaan Hiele