Missionair/demissionair

In `Zeven vragen over de crisis' (NRC Handelsblad, 16 oktober) staat een fout: `missionaire status/periode' als tegenstelling tot `demissionaire status/periode'.

`Demissionair' gaat, via het Frans, terug op het Latijnse demissio, dat precies dezelfde betekenis heeft als missio: `wegzending' of `ontslag'. De oud-Romeinse term voor eervol ontslag uit de militaire dienst was honesta missio. Een naar huis gestuurde ministersploeg zou dan ook evengoed `missionair kabinet' kunnen heten. Anders dan bij woorden als decentraliseren, demobiliseren en dergelijke, geeft hier het voorvoegsel de- immers geen ontkenning aan, maar een nadere precisering. `Missionair' heeft in het huidige Nederlands betrekking op het werk van de missionaris of zendeling. Het demissionaire kabinet-Balkenende, met zijn retoriek over normen en waarden en verantwoordelijkheid, is en blijft missionair.

    • P. Stuart