Meer mensen met hogere schulden

De behoefte aan hulp bij mensen met problematische schulden stijgt. Ook de hoogte van de schulden is toegenomen, in vijf jaar van gemiddeld 12.000 gulden tot 12.000 euro.

Zie pagina 17