LPF-dokters (1)

Reeds enige tijd ben ik van plan u te verzoeken het cv van de Tweede-Kamerleden van de LPF-fractie te publiceren. Tot mijn genoegen publiceerde het NRC Handelsblad een uitgebreid cv van de drie medici in de Kamer (Z, 12 oktober, Het medisch onbehagen).

Van een beperkt aantal LPF-leden is van hun `verleden' iets bekend (bijv. Janssen van Raay, Hoogendijk, Herben), van de overigen niets.

Mijn verzoek voor de overige 18 leden blijft staan.

    • J. Haagsma