Islam segregeert niet

De meeste islamitische scholen belemmeren de integratie van allochtone leerlingen in de Nederlandse samenleving niet. Drie van de 37 islamitische scholen (35 basisscholen en twee middelbare scholen) doen te weinig aan de integratie van de leerlingen. Bij 15 scholen bestaan op onderdelen twijfels.

Dit blijkt uit het onderzoek `Islamitische scholen en sociale cohesie' van de onderwijsinspectie. Demissionair minister Van der Hoeven (Onderwijs) heeft het rapport gisteren naar de Tweede Kamer gestuurd.

Drie islamitische scholen doen te weinig aan de integratie van hun leerlingen. Het zijn de Al Ummah in Enschede, de Er Reseleh in Leiden en de As Siddieq in Amsterdam. De inspectie wijst erop dat daar normen en waarden worden overgebracht die niet overeenstemmen met de westerse samenleving. Leerlingen kunnen hierdoor geïsoleerd raken.

Op verschillende scholen heeft de schoolleiding te weinig zicht op de inhoud van het godsdienstonderwijs. Omdat er geen goede Nederlandstalige methoden bestaan, gaan individuele godsdienstleraren naar eigen inzicht aan de slag. Volgens de inspectie zullen die individuele initiatieven niet leiden tot een methode die ,,op breed draagvlak kan rekenen.''

Ook de inhoud van de lessen allochtone levende talen (OALT) baart de inspectie zorgen omdat de schoolleiding niets weet over de inhoud van die lessen. Bovendien spreekt op bijna de helft van de islamitische scholen een of meer OALT-leraren geen Nederlands.

Daarnaast constateert de inspectie dat de schoolleiding vaak geen afstand heeft tot het bestuur. Dat staat objectieve invulling van taken in de weg en veroorzaakt conflicten.