Gouden jaren?

Commerciële schaatsploegen als DSB en SpaarSelect verkeren in financiële problemen. Zijn de gouden jaren van de Nederlandse schaatssport voorbij?

Jan Bols, oud-schaatser: ,,Op financieel gebied zijn de gouden jaren voorbij. Sommige schaatsers piekten in de juiste periode en zijn nu miljonair. Je hoeft geen helderziende te zijn om te concluderen dat na de vette jaren de mindere periodes de overhand krijgen. Geen enkele schaatsmiljonair hoeft zich te schamen voor het salaris dat hij heeft ontvangen. Als je een miljoen per jaar kunt verdienen, accepteer je dat aanbod toch? Nu zullen er schaatsers zijn die terugkeren naar de schaatsbond. Ook daar wordt leuk betaald. Het een en ander hoeft niet te betekenen dat de Nederlandse schaatssport in een dal komt. Nederland heeft nog steeds veel talent, een nieuwe lichting topschaatsers laat niet lang op zich wachten. Bovendien lopen er nog genoeg goede schaatsers rond. Nederland is en blijft een schaatstopland.''

Frank van den Wall Bake, sportmarketingdeskundige: ,,De huidige ontwikkelingen zijn schadelijk voor de direct betrokkenen, de schaatssport en de markt voor sportsponsoring. Potentiële sponsors worden kopschuw gemaakt. Velen hebben deze situatie voorzien. DSB en SpaarSelect boden tegen elkaar op als het om topschaatsers ging, ook omdat beide bedrijven elkaar op economisch gebied bestrijden. De Nederlandse schaatsbond probeert met een `vangnetconstructie' werkloze schaatsers onderdak te bieden. Dat is een goede zaak voor de schaatssport. Topschaatsers kunnen gewoon blijven trainen en presteren, ze hoeven geen stapje terug te doen. Iedereen staat weer met beide benen op de grond, dat kan louterend werken. In ons land loopt veel talent rond, Nederland wordt geen tweederangs schaatsland.''

Ab Krook, topsportcoördinator Nederlandse schaatsbond: ,,Een paar ploegen hebben op grote voet geleefd. Op de een of andere manier zijn de kosten de pan uit gerezen. De vette jaren hebben plaatsgemaakt voor minder vette jaren. Daardoor kan het gebeuren dat schaatsers zonder werkgever komen te zitten. Dat is een vervelende situatie, sporters willen toch graag trainen en aan wedstrijden deelnemen. De schaatsbond wil zich in principe wel over hen ontfermen, we spreken in dat kader graag van een vangnetconstructie. Het zou toch jammer zijn als topschaatsers zich niet meer kunnen ontwikkelen? We kunnen niet dezelfde salarissen bieden als commerciële teams. Desondanks verdienen onze schaatsers een goed belegde boterham.''

Ton Elias, oud-woordvoerder van schaatssponsor Aegon: ,,Ik heb de ontwikkelingen zoals die zich nu voordoen voorspeld. Al jaren geleden oefende ik kritiek uit op sponsors die wilden profiteren van een bepaalde hype en zich stortten op het schaatsen. In interviews noemde ik zo'n strategie `stunt-sponsoring.' Veel mensen stoorden zich aan die uitspraken, maar helaas heb ik gelijk gekregen. Als bedrijf moet je op een doordachte manier aan sponsoring doen en niet willen meeprofiteren van iets wat snel overwaait. Omdat veel commerciële ploegen geen geld meer hebben, komen schaatsers op straat te staan. Een droevige situatie. Aegon heeft lang geld gestoken in de breedtesport. Dat bedrijf was, in tegenstelling tot andere firma's, een betrouwbare sponsor voor de schaatsbond. Toch heeft ook Aegon zich gek laten maken door bepaalde ontwikkelingen in de schaatssport.''

Wim Schenk, oud-voorzitter van de Nederlandse schaatsbond: ,,De bomen groeien niet meer tot in de hemel. Commerciële ploegen boden topschaatsers de afgelopen seizoenen langjarige en lucratieve contracten aan. Dat gaat op een gegeven moment mis. Het topschaatsen is in handen van de commerciële ploegen. De Nederlandse schaatsbond vervult een sturende en begeleidende functie. Het is de plicht van de KNSB topschaatsers die om welke reden dan ook niet meer uitkomen voor een commerciële ploeg, onderdak te bieden. Schaatsers als Ids Postma en Bob de Jong kunnen nu profiteren van de trainingsfaciliteiten van de Nederlandse schaatsbond. De KNSB is eigenlijk een sportief vangnet. In Nederland lopen zoveel goede schaatsers rond dat we altijd aan de top blijven.''

    • Marcel Abrahams