Goeroes zijn goed: Zwarte gewaden

In beleidsadvisering heb ik veelvuldig tevergeefs – gepleit om eenvoudige, maar belangrijke begrippen als respect en sociaal vertrouwen expliciet te stellen, in nota's en in de uitvoering daarvan. Echter, waar het na drie decennia nog steeds aan schort is de bereidheid om emancipatie van migranten op alle niveaus daadwerkelijk een kans te geven. Wil men verantwoordelijkheid en de bijbehorende macht werkelijk delen? Wil men toegroeien naar multiculturaliteit?

Alleen de voorstelling van wij en zij vind ik nogal overdreven. Deze kwestie speelt ook bij veel autochtone bevolkingsgroepen, ook bij velen die zich modern wanen. Bezoek maar een keer op zondagmorgen rond half negen bijvoorbeeld de Zeeuwse en Veluwse dorpjes. De zwarte gewaden komen je ook hier tegemoet. Volwassenen en kinderen uit dergelijke gemeenschappen worstelen evenzeer, tegen heersende duisternis en benepenheid in. Of voer eens een gesprek met schoolbesturen, politiek-ambtelijke bestuurders die hoofdverantwoordelijk zijn voor welzijnsbeleid, toezichtindustrie rond jeugdwelzijn, etc. Deze `schoudervullingen' camoufleren een en ander behoorlijk.

    • Provinciaal Overleg Minderheden
    • R. Koning