Goeroes zijn goed: Moeras

In het moeras van negatieve verhalen over multicultureel samenleven heb ik het artikel van de heer Nekuee bovenal ervaren als een versterking van mijn gevoel van liefde voor álle mensen. Wat een prachtige verzameling van mensen stond er aan foto's bij. Zet de sombermansbril af, dan kun je beter zien!

    • Anneke Schermer