Goeroes zijn goed: Ga de politiek in!

Shervin Nekuee zou bereid moeten zijn zich in de politiek te begeven, als Kamerlid of als adviseur van politici. Terecht dringt hij aan op integratie in het leven van alledag, gedreven door meer begrip over en voor elkaars achtergronden. Wij weten te weinig over elkaar en daarom kunnen we geen waardering hebben voor de uitingen die daarvan het gevolg zijn. Kijk naar Marokkaanse jongeren. Regelmatig hoor je opmerkingen als: waarom worden die kinderen niet beter opgevoed? Maar een feit is dat in Marokko kinderen opgevoed worden door de groot-familie, de gemeenschap, de school. Waar de gemiddelde Nederlandse ouder woest wordt wanneer zijn kind door de buurman wordt terechtgewezen, of zelfs een tik uitgedeeld krijgt, is dat in een islamitische gemeenschap onderdeel van de opvoeding. Normen en waarden worden door de gehele gemeenschap overgedragen, niet alleen door de ouders. Die gemeenschappelijke taak in de opvoeding van kinderen is voor de nieuwkomers in Nederland weggevallen. Wij willen immers dat de immigranten integreren, niet in grote groepen bij elkaar gaan wonen, en wij verwachten dat de nieuwkomers ook dit dieperliggende patroon van overdracht van normen en waarden ineens inwisselen. Dat zal zeker niet gebeuren als we ons slechts beperken tot symptoombestrijding. We zullen ook grondig de oorzaken, dat wil zeggen die achterliggende culturele patronen, moeten opsporen en met elkaar bespreken. Dat zal ook leiden tot meer begrip voor elkaar.

    • Laurens Wachters Gorssel