Europese leiders bereiken akkoord

De Europese regeringsleiders hebben gisteren besloten met tien landen de onderhandelingen over toetreding tot de Europese Unie af te ronden. Na moeizame besprekingen zijn ze het ook eens geworden over de financiering van het landbouwbeleid na de toetreding.

Premier Jan Peter Balkenende sprak over een akkoord ,,van historische betekenis''. In december moeten op een Europese top in Kopenhagen de onderhandelingen worden afgesloten met Polen, Hongarije, Tsjechië, Slowakije, Slovenië, Estland, Letland, Litouwen, Malta en Cyprus.

Balkenende zei dat de Nederlandse doelstellingen bij de onderhandelingen op de top in Brussel volledig gehaald zijn, zoals strengere condities voor nieuwe lidstaten die hun verplichtingen voor toetreding tot de EU niet nakomen. Maar de Nederlandse wens tot afbouw van de inkomenssteun voor boeren is niet gerealiseerd. VVD-leider Zalm wilde gisteravond geen commentaar geven.

De regeringsleiders spraken af, op instigatie van Nederland, dat het EU-budget voor landbouw ná 2006 (wanneer de lopende afspraken eindigen) met niet meer dan 1 procent per jaar mag groeien, ook al doen meer EU-landen er dan een beroep op. In het Frans-Duitse akkoord dat kort voor de Brusselse top werd bereikt groeide het landbouwbudget nog met de inflatie mee.

De Duitse bondskanselier Gerhard Schröder zei dat het resultaat van de top niet tot daling van de inkomenssteun leidt. Hij zou een daling graag gewild hebben, maar zei zich tevreden te hebben gesteld met een stabilisering van de uitgaven.

Veel tijd is gisteren besteed aan een meningsverschil tussen Schröder en Chirac over welk compromis over de landbouwfinanciering zij een dag eerder hadden gesloten. Frankrijk ging uit van bevriezing van de landbouwbegroting tussen 2007 en 2013 mét volledige inflatiecorrectie; Duitsland dacht dat slechts 1,5 procent vergoed zou worden.

Toen Schröder uiteindelijk zijn zin had gekregen ging gistermiddag Balkenende dwars liggen. Hij kreeg zijn zin. De landbouwuitgaven komen in 2013 daardoor niet op 50 miljard euro, maar op 48 miljard euro. Daarmee was volgens hem het teruglopen van de inkomenssteun een feit.

DICTAAT: pagina 5

www.nrc.nl: dossier Uitbreiding EU

    • Ben van der Velden