`Brandschoon'

In haar artikel `Levensloop' (Z, 12 oktober) beschuldigt mevrouw Etty onder anderen oud-minister-president De Quay tijdens de bezetting niet ``brandschoon'' te zijn geweest.

Mijn vraag is, waarop baseert mevrouw Etty deze beschuldiging. Mogelijk op het feit dat de heer De Quay in de oorlog medeoprichter was van de Nederlandse Volks Unie.

Onterecht werd en wordt deze instelling beschouwd als een soort collaboratie met de Duitse bezetting. Niets is minder waar. Eerder werd het lidmaatschap beschouwd als een uiting van protest. Met vele honderdduizenden heb ik – ook als een soort protest – mij als lid aangemeld.

Overigens is bij latere onderzoekingen gebleken dat op geen enkele wijze de heer De Quay zich schuldig zou hebben gemaakt aan welke collaboratie dan ook. In onze herinnering blijft de heer De Quay als één van de meest integere minister-presidenten uit de naoorlogse periode.

Het lijkt er echter op, dat zijn tegenstanders, vooral diegenen die de oorlog zelf niet hebben meegemaakt, geen gelegenheid voorbij laten gaan om met deze valse beschuldigingen op de proppen te komen.

    • L. Rietveld